face tel icon mail icon

Košík

košík je prázdný

Co jsou sorbenty a z čeho se skládají?

Textilní sorbenty jsou výborným pomocníkem pro bezpečnou a ekologickou likvidaci uniklých nebezpečných kapalin. Kapaliny se při sorpci vážou na strukturu sorbentu a tím pádem nedochází k nežádoucímu odkapávání. Sorbenty naleznou své uplatnění především ve výrobním průmyslu a všude tam, kde by mohlo dojít k úniku olejů, chemikálií nebo dalších nebezpečných kapalin.  Sorbenty jsou vyrobeny z polypropylenové netkané textilie metodou meltblown.

 

Jaké sorbenty nabízíme?

Sorbenty nabízíme ve třech provedeních: olej, univerzální a chemický. Sorbenty určené pro olej díky svému složení nepřijímají vodu a plavou dlouhodobě na vodní hladině. Jejich využití uplatníte například při úniků olejů ze strojů nebo při úniku ropných látek na vodě.

Univerzální sorbenty na rozdíl od výše zmiňovaných vodu přijímají. Jsou tedy vhodné pro sorpci všech neagresivních kapalin jako jsou: chladící kapaliny, voda, olej, rozpouštědla, emulze apod.

Při úniku kyselin lze využít chemický sorbent, který se využívá pro zachycení agresivních chemikálií a lze jej také použít pro zachycení neznámých kapalin.

Všechny tyto sorbenty nabízíme v podobě rolí, rohoží a hadů.

 

Jak sorbenty skladovat a likvidovat?

Skladování sorbentů nevyžaduji speciální podmínky. Je nutné dodržet pouze ochranu před UV zářením a skladování na suchém místě. Při dodržení těchto podmínek je možné sorbenty skladovat dlouhodobě. Likvidace použitých sorbentů musí být v souladu se zákonnými předpisy. Způsob likvidace je závislý na druhu absorbované kapaliny.

© 2020 Lechtec s.r.o. | Všechna práva vyhrazena

+420 720 033 473 | info@lechtec.cz

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.